Przelicznik – kalkulator online angielskich jednostek miary i wagi na system metryczny (mile, jardy na kilometry, metry - funty na kg, kilogramy na funty itp.) znajdziesz w linkach podanych w dalszej części tej strony.

Słowniczek: Area Converter – przelicznik miar powierzchni | Length Converter – przelicznik miar długości | Speed Converter – przelicznik jednostek prędkości | Temperature Converter – przelicznik jednostek temperatury | Volume Converter – przelicznik miar objętości | Weight Converter – przelicznik jednostek wagi, masy

Uwaga: W angielskim sposobie zapisu liczb, separator dziesiętny - znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej to kropka. Używając kalkulatora miar i wagi jednostek angielskich chcąc wpisać liczbę z ułamkiem zamiast przecinka należy stosować kropkę, np. 199.99 zamiast 199,99

W Wielkiej Brytanii obowiązuje system metryczny, jednakże dawne miary angielskie nadal są stosowane. W calach i stopniach podaje się wielkość przedmiotów oraz wzrost ludzi np. 5 stóp 8 cali (5 feet 8 inches). W jardach i milach podaje się odległości. Piwo w pubach i czasami mleko czy sok kupuje się na pinty (pint – pt) - półkwarty. Benzynę można kupić na galony.

Jednostki długości

 • 1 cal (inch) [in] = 3 barleycorns (3 ziarna jęczmienia) = 25,4 mm (cal międzynarodowy)
 • 1 stopa (foot) [ft] = 12 cali = 0,3048 m
 • 1 jard (yard) [yd] = 3 stopy = 0,9144 m
 • 1 pręt (pole, perch lub rod) [rd] = 5,5 jarda = 5,0292 m
 • 1 łańcuch (chain) [ch] = 4 rods = 20,1168 m
 • 1 furlong [fur] = 10 chains = 660 stóp = 201,168 m
 • 1 mila (mile) [mi] = 8 furlongów = 1609,344 m
 • 1 liga (league) = 3 mile = 4828,032 m

Jednostki objętości

Substancje płynne lub mokre (wet)

 • 1 uncja płynu (fluid ounce) [fl oz] = 28,413 ml (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
 • 1 gill = 5 uncji płynu (fluid ounces)
 • 1 cup = 2 gills
 • 1 pinta (półkwarta) (pint) [pt] = 2 cups = 4 gills = 20 fluid ounces = 0,568261 l (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
 • 1 kwarta (quart) [qt]
 • 1 brytyjska kwarta (UK quart) = 2 UK pint = 40 UK fluid ounces
 • 1 amerykańska kwarta (US quart) = 32 US fluid ounces
 • 1 galon (gallon) [gal] = 4 kwarty

Substancje suche (dry)

 • 1 peck = 2 galony
 • 1 kenning = 2 pecks
 • 1 buszel (bushel) [bsh] lub [bu] = 8 galonów = 4 pecks = 2 kennings
 • 1 quarter = 8 buszli

Istnieją różnice między jednostkami w Wielkiej Brytanii (UK) i w USA

 • 1 UK fluid ounce = 0,961 US fluid ounce = 28,4125 ml
 • 1 US fluid ounce = 1,041 UK fluid ounces = 29,5735 ml
 • 1 UK pint = 0,568261285251 l
 • 1 US pint = 0,473176473 l
 • 1 UK gallon = 1,200949351 US gallon = 4,546087824 l
 • 1 US gallon = 0,832674583 UK gallon = 3,785411784 l

Jednostki wagowe

 • 1 gran (grain) [gr] = 64,79891 mg
 • 1 dram [dr] = 27 i 11/32 grains ≈ 1,77184519 g
 • 1 uncja (ounce) [oz] = 28.3495 g
 • 1 funt (pound) [lb] = 16 uncji = 256 drams = 7000 grains = 453,59237 g
 • 1 kamień (stone) [st] = 14 pounds = 6,35 kg
 • 1 quarter = 2 stones = 28 pounds = 12,7 kg
 • 1 cetnar (hundredweight) [cwt] = 4 quarters = 112 pounds = 50,8 kg
 • 1 tona angielska (UK ton) [t] = 1 US long ton = 20 hundredweight = 2240 pounds = 1016 kg
 • 1 tona amerykańska (US ton lub short ton) [t] = 2000 pounds = 907 kg

źródło: Wikipedia