MoneyGram, globalna firma specjalizująca się w przekazach pieniężnych, ogłosiła dzisiaj, że jej usługi są już dostępne w największych hipermarketach Tesco w Polsce. Klienci mogą przesłać środki do 200 krajów na całym świecie i odebrać przekaz od swoich bliskich mieszkających za granicą w zaledwie 10 minut od jego wysłania1.

Udaną współpracę MoneyGram i Tesco w Wielkiej Brytanii obie firmy postanowiły przenieść również na rynek polski. Dzięki temu klienci będą mogli wysyłać i odbierać przekazy pieniężne we wszystkich hipermarketach Tesco w kraju. Ze względu na rosnące zainteresowanie przekazami pieniężnymi w Polsce, MoneyGram planuje uruchomienie do końca roku usługi w 160 lokalizacjach. Stopniowo będzie ona również wprowadzana do kolejnych sklepów, a docelowo przekazy pieniężne MoneyGram będzie można wysyłać i odbierać we wszystkich 450 sklepach Tesco.

Znakomite wyniki współpracy na innych rynkach, skłoniły obie firmy do jej rozszerzenia na rynek polski, by dać naszym klientom możliwość korzystania z usług finansowych podczas robienia zakupów" - powiedział Zbigniew Furmańczak, Dyrektor Regionalny MoneyGram na Rynki Wschodzące. "Będziemy nadal pracować nad rozszerzeniem sieci agentów w Polsce tak, by nasi klienci mieli dostęp do usług MoneyGram wszędzie gdzie tego potrzebują", dodaje Zbigniew Furmańczak.

"Oferowanie wysokiej jakości produktów i usług jest dla nas priorytetem, dlatego cieszymy się, że wspólnie z firmą MoneyGram możemy zaproponować naszym klientom usługę międzynarodowych przekazów pieniężnych" - powiedział Eric Tavoukdjian, Tesco CE Marketing Operations Director. "Dzięki temu nasi klienci będą mogli przesyłać oraz odbierać środki od rodziny i przyjaciół w trakcie codziennych zakupów. Usługa jest dostępna w 73 największych hipermarketach Tesco już od początu lipca, jednak do końca roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 160 sklepów na terenie całej Polski" - dodał Tavoukdjian.

Polska jest uważana za "rynek odbiorcy", co oznacza, że więcej przekazów pienieżnych jest nadawanych do naszego kraju niż się z niego wysyła. Jak pokazują dane Banku Światowego, w 2015 roku do Polski przesłano w sumie 7,5 mld USD, natomiast wysłano zagranicę ok. 1,6 mld USD. Najważniejsze korytarze przesyłu środków do Polski to Niemcy (2,2 mld USD), Wielka Brytania (1,2 mld USD), USA (0,9 mld USD) i Kanada (350 mln USD). Natomiast z Polski najwięcej transferów pieniężnych wysyłanych jest do Francji (324 mln USD) i Niemiec (296 mln USD). Bardzo szybko rosnącym rynkiem jest Ukraina, co ma związek z około 800 000 emigrantów mieszkających w Polsce, którzy w 2015 roku przesłali 233 mln USD do swoich rodaków w kraju2.

Przekazy pieniężne MoneyGram są dostepne w Polsce w 6,000 lokalizacji poprzez sieć agentów, do których należą Bank Pocztowy, Poczta Polska, a także wybrane placówki Banku BPS i sieci Pepco.

1 W godzinach pracy agenta i z zastrzeżeniem zgodności z wymogami regulacyjnymi
2 Bank Światowy, Matryce dwustronnych przepływów przekazów pieniężnych, dane na kwiecień 2016 roku

źródło: MoneyGram