Inaczej niż w poprzednich latach, w których zmiany stawek płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii wchodziły w życie każdego roku 1-go października, od 2017 mają zmieniać się rokrocznie z dniem 1-go kwietnia. Zmiana dotyczy zarówno stawek zwanych National Minimum Wage, jak i stawki National Living Wage.

National Minimum Wage to minimalna płaca, natomiast National Living Wage to tzw. „godziwa płaca”, czyli minimalna stawka, która ma pozwalać osobie mieszkającej i pracującej w Wielkiej Brytanii na godne życie. Często nazywana jest także minimum płacowym lub minimum egzystencji. Zakłada ona, że osoba pracująca 40 godzin tygodniowo powinna otrzymywać wynagrodzenie, które wystarczy na pokrycie takich potrzeb jak: mieszkanie spełniające podstawowe wymogi funkcjonalne, opłaty za media i zdrowe wyżywienie. Jest wymagana dla wszystkich osób zatrudnionych mających 25 i więcej lat. Pozostałe grupy wiekowe obejmuje gwarancja płacy minimalnej (National Minimum Wage).

Nowe stawki godzinowe, obowiązujące w UK od 1-go kwietnia 2017, wyglądają następująco:

  • Osoby powyżej 25. roku życia (National Living Wage): £7,50 (poprzednio £7,20)
  • Osoby między 21. a 24. rokiem życia: £7,05 (poprzednio £6,95)
  • Osoby między 18. a 20. rokiem życia: £5,60 (poprzednio £5,55)
  • Osoby poniżej 18. roku życia: £4,05 (poprzednio £4)
  • Stawka dla stażystów (tylko pierwszy rok stażu): £3,5 (poprzednio £3,40)

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie rządowej: https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates