Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości dziedziczenia funduszy zgromadzonych w ZUS i OFE. Natomiast ci, którzy znają swoje prawa, często mają problem z ich egzekwowaniem. Dopiero dzięki pomocy ekspertów wielu uprawnionych, nawet po latach od śmierci najbliższej osoby, odzyskuje należne im środki – przypomina Votum.

Jako przykład takiej sytuacji firma odszkodowawcza przytacza sprawę klienta, który dzięki wsparciu jej specjalistów otrzymał od funduszu emerytalnego ponad 16 tys. zł. Dodatkowo pełnomocnik ustalił, że zmarły musiał także posiadać środki na subkoncie ZUS, o wypłatę których wystąpił w imieniu klienta. Z subkonta Zakładu pozyskano ponad 17 tys. zł.

Niestety wiele osób nie otrzymało do tej pory należnych im środków. Wynika to z braku powszechnej informacji i niskiej świadomości społecznej w tym temacie. Spadkobiercy zwyczajnie nie wiedzą, że mogą ubiegać się o te pieniądze. Dane na temat wysokości kapitału, jaki może pozostawać po zmarłych członkach otwartych funduszy emerytalnych, nie są upubliczniane. Według pojawiających się co pewien czas w mediach szacunków, można mówić o miliardach złotych oczekujących na kontach funduszy i subkontach ZUS. Dodatkowo – żadna z tych instytucji nie jest zobowiązana do automatycznego informowania uprawnionych o wysokości czekających na nich środków.
Równie istotne jest to, że sprawy związane z dziedziczeniem najlepiej jest zakończyć jak najszybciej. Spadkobiercy mają zaledwie 6 miesięcy na decyzję, czy spadek przyjąć, czy też nie. A taki wybór bywa trudny. Z jednej strony jest majątek (np. w postaci nieruchomości), z drugiej mogą pozostawać po zmarłym zaciągnięte kredyty.

Jednak ustalenie ciążących na zmarłym zobowiązań nie jest takie proste. Najczęściej, aby móc uzyskać jakąkolwiek informacje, należy wykazać swój interes prawny. Należy go odpowiednio udokumentować, by mieć prawo do uzyskania potrzebnych danych.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zgromadzić wymaganej dokumentacji, możemy napotkać trudności w uzyskaniu potrzebnych informacji. Dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że nasza odpowiedzialność zostanie ograniczona tylko do kwoty, na jaką zostanie oszacowana wartość majątku spadkowego.

Nawet, jeśli spadek został odrzucony – warto sprawdzić, czy zmarły wskazał osobę uposażoną do dziedziczenia środków z rachunku emerytalnego. Prawo do ich wypłaty mają nawet ci, którzy odrzucili spadek.

źródło: Votum