W wyniku zmiany tonu w komunikatach Banku Anglii na bardziej ‘gołębi’, funt uległ umiarkowanej deprecjacji w stosunku do dolara.

PRZEZORNOŚĆ KOMITETU POLITYKI MONETARNEJ

Na ostatnim listopadowym posiedzeniu komitet polityki monetarnej brytyjskiego banku centralnego (MPC) zaskoczył wszystkich swoją bierną postawą. Wyniki głosowania w sprawie podwyższenia stóp procentowych nie uległy zmianie, uzyskano proporcję głosów 8:1. Załączone sprawozdanie i raport kwartalny na temat inflacji były jednak bardzo powściągliwe, a o dużym znaczeniu czynników ryzyka pochodzących z zagranicy wspomniano w sprawozdaniu co najmniej czterokrotnie.

Jest to istotne, ponieważ brytyjski bank centralny wydaje się aktualnie bardziej skupiać na czynnikach zewnętrznych niż na popycie krajowym i rynku pracy w Wielkiej Brytanii.

OBAWY DOTYCZĄCE INFLACJI

Pozycja funta została również wyodrębniona jako trwały czynnik w zmniejszaniu presji inflacyjnej, która - według aktualnych prognoz - do drugiej połowy przyszłego roku nie przekroczy progu 1%. Od lutego inflacja utrzymuje się na poziomie plus/minus 0,1%.

Nie ulega wątpliwości, że decydenci obawiają się wpływu dalszego umacniania się pozycji funta na międzynarodową konkurencyjność brytyjskiej gospodarki, szczególnie w stosunku do strefy euro, która generuje ponad 40% całkowitego eksportu. Ponadto komitet pośrednio potwierdził prognozy rynkowe dotyczące podwyżek stóp procentowych w znacznie późniejszym terminie, sugerując, że nie spieszy się z decyzjami w sprawie rozpoczęcia zaostrzania polityki monetarnej.

POZYTYWNE CZYNNIKI GOSPODARCZE

Pomimo łagodnego tonu sygnałów ze strony decydentów gospodarka Wielkiej Brytanii wciąż przejawia oznaki solidnej koniunktury. Najnowsze główne wskaźniki aktywności finansowej PMI przekroczyły oczekiwany poziom, szczególnie w produkcji, co dobrze rokuje dla wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale.

Rynek pracy także utrzymuje się na zadowalającym poziomie, gdyż stopa bezrobocia nieoczekiwanie zmniejszyła się w ciągu trzech miesięcy, osiągając we wrześniu najniższy od siedmiu lat poziom 5,3%. Wzrost poziomu zarobków z wyłączeniem premii spadł minimalnie do 2,5% (wykres 5), chociaż z łatwością utrzymuje się on na wyższym poziomie niż inflacja bazowa (1,1%).

PROGNOZA DLA FUNTA

Ugodowa retoryka Banku Anglii doprowadziła jednak do zmiany naszych oczekiwań względem podwyższenia stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, przesuwając termin jego realizacji do trzeciego kwartału 2016 roku.

Oznacza to również, że obniżyliśmy nasze krótkoterminowe prognozy dotyczące wartości funta względem dolara, jednak wciąż oczekujemy długoterminowego umocnienia się funta w stosunku do euro.

  GBP/USD GBP/PLN
2015 1,48 5,90
1 kw. 2016 1,46 5,85
2 kw. 2016 1,46 5,90
3 kw. 2016 1,46 5,95
2016 1,46 6,00
2017 1,46 6,15

Autor:
Enrique Diaz - Alvarez
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ebury
Londyn, 08.12.2015 r.

Informacje zawarte w tej wiadomości służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są specyficzne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.