Według najnowszych badań zdecydowana większość klientów korzystających z bankowości elektronicznej używa do tego celu smartfonu. Okazał się on na tym polu bezkonkurencyjny i zostawił daleko w tyle zarówno komputer jak i tablet.

Bankowość elektroniczna pozyskuje coraz więcej klientów. W Polsce dostęp do niej posiada ponad 27 mln osób a ponad 11 mln korzysta z niej przynajmniej raz w miesiącu. Angielski bank Halifax, będący własnością Grupy Lloyds, pokusił się o przeprowadzenie badań pokazujących, jakiego urządzenia najchętniej używają ich klienci w celu skorzystania z usług bankowych. Wyniki nie są zaskakujące, bowiem prawie dwie trzecie badanych (64,6%) wskazało smartfon na pierwszym miejscu. Rzadziej wybierany był komputer (26,4%) a najrzadziej tablet (9%). Blisko jedna piąta badanych (21%) zadeklarowała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie używała żadnego innego urządzenia z wyjątkiem smartfona.

Przy okazji zbadano również kiedy w ciągu dnia klienci banku logują się do swoich kont. Większość z nich wybierała godziny poranne pomiędzy 8:00 a 9:00 rano. Oznacza to przesunięcie "ulubionej" pory z godziny między 9:00 a 10:00 rano, która jeszcze rok temu przeważała wśród konsumentów. Jak wynika z badania poszczególnych grup wiekowych, praktycznie w każdej zauważalny jest wzrost ilości osób korzystających z dostępu internetowego.

Wyniki badania, które przeprowadził Halifax, nie są zaskoczeniem, bo trend przechodzenia do bankowości mobilnej jest zauważalny już od dłuższego czasu. Niespełna pół roku temu podobne badanie przeprowadziła firma Bain and Company. Różnica była taka, że swoim zasięgiem objęła ona 22 kraje i we wszystkich zaobserwowano wzrost znaczenia kanałów mobilnych.

źródło: PRNews.pl