Na Wyspach samochody ciężarowe prowadzi 288 tysięcy kierowców, w tym jest około 60 tysięcy cudzoziemców, wielu spośród nich to Polacy. Uprawnione jest chyba przypuszczenie, że ci ostatni nie muszą się zbytnio obawiać o swoje miejsca pracy w następstwie Brexitu. W UK brakuje około 50 tysięcy kierowców tej kategorii. Problemem tym zajęła się nawet specjalna komisja parlamentarna i opublikował stosowny raport.

Ciężarówki o masie własnej ponad 3,5 tony są określane w UK jako Large Goods Vehicule (LGV) lub Heavy Goods Vehicule (HGV). Obecnie w Wielkiej Brytanii, podobnie jak prawie na całym świecie, przewóz dóbr, szczególnie konsumpcyjnych, od dawna odbywa się głównie tym środkiem transportu. Wkład tego sektora do gospodarki UK obliczono na 11,2 miliardów funtów w 2014 r. Było to o 14% więcej niż w roku poprzedzającym. Szybki wzrost przewozów jest tłumaczony rozwojem handlu internetowego, a więc bezpośrednich dostaw do domów konsumentów.

Transport ciężarówkami ciągle rośnie

Prawie wszystko, co ludzie potrzebują na co dzień w w swoich domach jest transportowane ciężarówkami. Największą pozycję w przewożonych ładunkach, 22%, stanowią produkty żywnościowe. W przeliczeniu ilości ton transportowanych towarów na jeden kilometr odległości, ten wskaźnik dla przewozów drogowych wynosi 151 miliardów, a dla transportu kolejowego i wodnego odpowiednia 23 i 29 miliardów.

Obecnie w UK jest zarejestrowanych około 470 tys. ciężarówek ponad 3,5 tony, z tego do przewozu towarów jest zakwalifikowanych 390 tys. Jest wyraźny trend do używania coraz większych i cięższych samochodów. Podobnie jest z przewoźnikami; większe firmy wypierają mniejsze. Ich liczba spadła ze 110 tys. w roku 2000 do 76 tys. w 2015.

Więcej ciężarówek niż kierowców

Deficyt kierowców ciężarówek w UKW raporcie sporządzonym przez parlamentarną Komisję Transportu i opublikowanym w lipcu br., czytamy, że deficyt kierowców jest odczuwalny w tym sektorze już od dziesięciu lat i wynosi – zależnie od źródła – od 45 do 60 tysięcy. Stwierdzono, że przewoźnicy mają z reguły więcej samochodów niż kierowców, choć powinno być odwrotnie ze względu na ustawowy limit godzin, jakie w ciągu doby kierowca może spędzić za kółkiem. Obecnie na 10 samochodów przypada 9 kierowców, a według znawców powinno być 14.

Deficyt kierowców HGV pogłębia się. Obecnie więcej kierowców odchodzi na emeryturę niż jest rekrutowanych. Co roku powinno przybywać około 35 tys. nowych kierowców, a faktycznie odpowiednie kwalifikacje zdobywa 17 tys. Ich średni wiek ciągle rośnie. W 2001 r. wynosił 45,3, a w 2016 r. 48 lat. Ponad 60% kierowców ma ponad 45 lat. Dla porównania wśród ogółu zatrudnionych w UK ten wskaźnik wynosi 35%. Albo inaczej, wśród ogółu zatrudnionych co dziesiąty ma poniżej 25 lat, a wśród kierowców HDV tylko co setny. [...] Czytaj całość

Cały artykuł na stronie ENGLAND.PL