Kalendarz wydarzeń ekonomicznych śledzący wszystkie najważniejsze wydarzenia i wskaźniki ekonomiczne mające wpływ na rynek Forex. Kalendarz zawiera wydarzenia ekonomiczne, historyczne jak i zachodzące w czasie rzeczywistym , opis ich znaczenia jak również ich wpływ na rynek Forex. Kalendarz tygodniowy obejmujący wydarzenia ekonomiczne m.in. z Polski, USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec i Szwajcarii.

Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.

 

Najważniejsze raporty, które wpływają na cenę waluty

Ze względu na jego popularność i znajomość wśród inwestorów na rynku walutowym, wiele osób, które rozpoczynają handel na forexie często wybiera funta szterlinga jako jedną z walut transakcji. Inwestorzy grający walutą pod fundamenty (raporty ekonomiczne i wydarzenia), którzy wiedzą jaki raport wpływa na GBP najbardziej, mogą zaoszczędzić wiele czasu i otrzymać wskazania na konkretne obszary, na których powinni koncentrować swoje działania.

Pięć kluczowych obszarów
Ważne jest, aby zrozumieć, że na wszystkie waluty w różnych krajach wpływają te same podstawowe czynniki ekonomiczne. Konkretnie pięć czynników, które mają tendencję do wpływania na wszystkie najważniejsze waluty  to polityka pieniężna, inflacja cen, zaufanie i nastrój, wzrost gospodarczy ( PKB ) i bilans płatniczy. Używając tych pięciu ogólnych czynników jako szablon możesz określić, które raporty są najważniejsze, tworząc kompleksowy obraz kierunku w jakim zmierza waluta. Przyjrzyjmy się tym czynnikom odnoszącym się do funta szterlinga i odpowiadającym im raportom gospodarczym.

Ceny i inflacja

Indeksy CPI i PPI
Pierwszy ważny czynnik - ceny i inflacja, odgrywa kluczową rolę w wartości GBP. Ogólnie rzecz biorąc, kraje o wysokim poziomie inflacji w stosunku do innych krajów obserwują jak ich waluta traci więcej na wartości w porównaniu do tych innych walut. Ponadto inflacja również zmusza często bank centralny do podjęcia działań takich jak dostosowanie stóp procentowych w celu zwalczania niepożądanych efektów.

Aby zmierzyć poziom inflacji w Wielkiej Brytanii, inwestorzy zazwyczaj śledzą wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI (Consumer Price Index), opracowany i publikowany przez Office for National Statistics (Narodowe Biuro Statystyczne). CPI oblicza zmianę w cenach dóbr i usług konsumpcyjnych w danym okresie. To sprawozdanie jest ważne, ponieważ jest to wskaźnik, który Bank Anglii (BoE) używa do swojego celu inflacyjnego. Zmiany w CPI, które odbiegają od celu inflacyjnego BoE mogą przyczynić się do przyszłych działań w polityce pieniężnej, które mogłyby znacząco wpłynąć na kurs funta.

Dodatkowo, choć poziom cen konsumpcyjnych zazwyczaj pokazuje większość zmian w poziomie inflacji, inne wskaźniki, takie jak wskaźnik cen Producenta PPI (Producer's Price Index) są również użyteczne. PPI jest uważany przez wielu za wiodący wskaźnik inflacji, ponieważ pokazuje inflacyjne zmiany na poziomie surowcowym, które mogą ostatecznie przełożyć się na poziom konsumenta jako odzwierciedlenie w CPI. Raport PPI jest publikowany wcześniej niż CPI, ale oba powinny być postrzegane razem dla pełniejszego obrazu.

Polityka Pieniężna

Stopa bankowa , Raport o inflacji BoE
Polityka pieniężna uchwalana przez Bank Anglii (BoE) jest również ważnym czynnikiem do rozpatrzenia. Jednym z podstawowych mandatów BoE jest wspieranie stabilności monetarnej definiowanej przez bank jako "niska inflacja i zaufanie do waluty". W sytuacjach kiedy Bank Anglii uważa, że inflacja zmierza do poziomu, który zagraża stabilności funta, bank będzie korzystać z narzędzi polityki pieniężnej do kontrolowania inflacji. Jest to czas takich narzędzi polityki pieniężnej jak zmiany stóp procentowych, które inwestorzy chcieliby przewidzieć.

Śledząc politykę pieniężną, inwestorzy obserwują zmiany w bankowych stopach procentowych, czyli oprocentowaniu, które banki komercyjne płacą za kredyty udzielane im przez BoE. Decyzje w sprawie stóp są ustalane przez Komitet Polityki Pieniężnej - Monetary Policy Committee (MPC) co miesiąc i można je znaleźć na stronie internetowej Banku Anglii. Godne uwagi jest to, że jeśli MPC po prostu zachowuje poprzedni poziom stóp to nie będzie generalnie dyskusji towarzyszących. Jednak jeśli nastąpiła zmiana stawki, MPC wyda oświadczenie, które jest bardziej interesujące i może dać wskazówki dotyczące przyszłych działań.

Wskaźniki zaufania i nastroju konsumentów

Indeksy Gfk Consumer Confidence i Nationwide Consumer Confidence
Wskaźnik nastroju konsumentów jest kolejnym ważnym narzędziem dla inwestorów kierujących się tzw. fundamentami. Raporty zaufania i nastroju dla Wielkiej Brytanii są ważne, ponieważ inwestorzy chcą wiedzieć, czy większość ludzi patrzy optymistycznie na gospodarkę czy pesymistyczne. Zmiany i wielkość zmian mogą być kluczem do wykrywania kierunku przesunięć w podstawach gospodarki, a w konsekwencji wpływu na funta szterlinga.

Śledząc nastroje konsumentów w Wielkiej Brytanii, wielu inwestorów będzie analizować raporty Gfk Consumer Confidence (indeks zaufania konsumentów) i Nationwide Consumer Confidence Index (NCCI)(indeks nastroju konsumentów). Oba raporty są badaniami opartymi na pięciu pytaniach, które odnoszą się do ogólnej sytuacji gospodarczej, zatrudnienia i oczekiwań na przyszłość. Główna różnica pomiędzy sprawozdaniami to okresy do których się odnoszą. Badanie NCCI odzwierciedla odczucia respondentów wobec ich obecnej sytuacji i ich oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy. Z drugiej strony, Gfk odzwierciedla odczucia respondentów wobec wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, i ich oczekiwania na najbliższe 12 miesięcy. Oba mogą być wykorzystane do oceny nastrojów wobec kierunku w jakim zmierza brytyjska gospodarka.

PKB / Wzrost gospodarczy

Indeksy PMI produkcji, PMI usług , sprzedaż detaliczna , PKB
Ogólny poziom aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest kolejnym kluczowym czynnikiem, który może mieć wpływ na wartości waluty. Podstawową miarą aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach, jest produkt krajowy brutto (PKB). Istnieją trzy różne raporty o PKB, których inwestorzy powinni być świadomi - publikacja wstępnych szacunków PKB, skorygowanych szacunków PKB i raport końcowy PKB. Wstępne szacunki PKB są publikowane najwcześniej i często mają największy wpływ ponieważ dają inwestorowi pierwsze spojrzenie na kondycję ekonomiczną UK. Wstępne szacunki PKB są najmniej dokładne i powinny być poprawione w raporcie skorygowanym PKB i raporcie końcowym PKB.

Ponadto, ponieważ raport o PKB jest raportem kwartalnym, wielu inwestorów będzie uzupełniać ten raport częstszymi publikacjami wskaźników aktywności gospodarczej, takimi jak sprzedaż detaliczna, indeks PMI dla przemysłu i usług. Indeksy konsumenckie są ogólnie uważane przez wielu za lepsze wskaźniki działalności gospodarczej, a sprzedaży detalicznej zazwyczaj daje się większe znaczenie.

Bilans Płatniczy

Bilans handlowy i Rachunek obrotów bieżących
Wreszcie bilans płatniczy (balance of payments(BoP)) dla kraju jest zapisem księgowym jego interakcji ze światem. BoP składa się z trzech rachunków, ale zwykle tylko rachunek obrotów bieżących jest interesujący dla inwestorów. Rachunek bieżący pokazuje wielkość eksportu i importu i przepływ płatności z tytułu dochodu i płatności transferowych. Ogólnie nadwyżka obrotów bieżących jest pozytywna dla waluty, pokazuje że kapitał w tej walucie jest w większym stopniu w obrocie niż pozostaje odłożony. Deficyt jest negatywny z przeciwnych powodów.

Ponadto, należy zauważyć, że raport na temat bilansu handlowego z zagranicą jest publikowany co miesiąc, podczas gdy bilans obrotów bieżących jest publikowany kwartalnie. Jeśli szukasz danych nt. importu / eksportu, to bilans handlowy będzie użyteczny.

Podsumowanie
Istnieje wiele wskaźników ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na funta. Pierwszym krokiem jest wiedza o tym, które publikacje danych są użyteczne. Interpretowanie i łączenie raportów w celu tworzenia strategi inwestowania jest najtrudniejsze. Jednakże jeśli jesteś początkującym i chcesz swoje transakcje bazujące na funcie szterlingu oprzeć na fundamentach, tych pięć kluczowych czynników jest podstawą na start.

źródło: investopedia.com