Dom Maklerski mBanku umożliwił swoim klientom korzystanie z nowych typów zleceń automatycznych, znanych dotychczas głównie za rynku OTC a obecnie z dostępnych również dla inwestorów giełdowych.

- Rozwijając konsekwentnie ofertę dla klientów indywidualnych wychodzimy poza ogólnodostępny zestaw zleceń giełdowych i prezentujemy nowe, zintegrowane z systemem transakcyjnym funkcjonalności. Dzięki nim inwestorzy mogą automatycznie chronić zyskowne pozycje, ograniczać straty i szukać rynkowych okazji. Wszystko to jest możliwe bez konieczności nieustannego śledzenia sytuacji na rynku i nawet przy ograniczonym budżecie – wyjaśnia Jarosław Kowalczuk, prezes zarządu Domu Maklerskiego mBanku. - Zlecenia specjalne są elementem stacjonarnych i mobilnych systemów transakcyjnych, znacząco zwiększając możliwości inwestorów – i oszczędzając ich czas.

Zlecenia specjalne obejmują Zlecenie ochronne i Zlecenie Łowca okazji.

Zlecenie ochronne - a precyzyjnie zestaw warunków realizacji zlecenia ochronnego – daje możliwość jednoczesnej realizacji zysku i ochrony przed stratą. Zabezpieczenie pozycji polega na złożeniu zlecenia z warunkiem Take Profit i/lub Stop Loss/lub Trailing Stop.

Warunek Take Profit pozwala na automatyczną realizację zysków w przypadku gdy cena danego instrumentu osiągnie zdefiniowany poziom. Stop Loss minimalizuje straty jeśli cena danego instrumentu podąża w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez inwestora.
Trailing Stop podobnie jak Stop Loss minimalizuje straty i dodatkowo podąża z za zmianami aktualnych cen zmniejszając potencjalną stratę, chroniąc jednocześnie zyski przed gwałtowną zmianą kursu.

Unikalny i nowy typ zlecenia Łowca okazji daje możliwość rejestracji kilku zleceń bez konieczności posiadania pokrycia w środkach na wszystkie, a ich przekazanie na GPW zależy od ustalonego przez inwestora warunku w odniesieniu do kursu giełdowego. Spełnienie warunku spowoduje automatyczne wysłanie zlecenia na walory których cena osiągnęła oczekiwany poziom nawet wtedy kiedy nie ma możliwości śledzenia bieżących notowań i nie ma środków na pokrycie wszystkich planowanych inwestycji. Łowca okazji pozwala na maksymalne wykorzystanie środków inwestycyjnych na GPW.

Więcej – Zlecenia specjalne w DM mBanku