Dolar amerykański (USD)

Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej Rezerwa Federalna (FED) utrzymała referencyjną stopę procentową bez zmian.

Posiedzenie odbyło się bez większych niespodzianek, a za podwyżką stóp procentowych opowiedział się jedynie jeden członek komitetu.. Najistotniejszym elementem było jednak to, że FED zapowiada bardziej agresywną politykę podwyżek stóp procentowych niż spodziewał się rynek. Z komunikatu usunięto wcześniejsze oświadczenie dotyczące niekorzystnego wpływu sytuacji makroekonomicznej na świecie na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto „w celu ustalenia, czy podwyższenie poziomu zgodnego z założeniami na następnym posiedzeniu będzie właściwym krokiem, Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC) przeprowadzi ocenę postępu – osiągniętego oraz oczekiwanego – realizacji celów maksymalnego zatrudnienia oraz dwuprocentowej inflacji”, co wyraźnie wskazuje na możliwy wzrost stóp procentowych w grudniu. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi zależnego od danych gospodarczych wzrostu stóp procentowych o 0,25% na grudniowym posiedzeniu FOMC.

POZYTYWNE DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Z najnowszego sprawozdania na temat zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych opublikowanego w październiku wynika, że wyczekiwana przez FED poprawa sytuacji gospodarczej znacznie przewyższyła oczekiwania. Opublikowane sprawozdanie przedstawiło pozytywne dane we wszystkich sektorach.

W październiku liczba osób zatrudnionych w sektorach pozarolniczych, która jest wskaźnikiem tworzenia miejsc pracy netto w Stanach Zjednoczonych, wzrosła do 271 000, znacznie przekraczając przewidywane 180 000, a także znacznie przewyższając niemalże wszystkie wyniki w tym roku.

Co więcej, po raz pierwszy od siedmiu lat stopa bezrobocia spadła do poziomu 5%, który uznawany jest przez FED za bliski pełnemu zatrudnieniu, a średni poziom zarobków wzrósł o 2,5%, osiągając najwyższy poziom wzrostu od końca 2009 r.

WAŻNA DATA: 16 GRUDNIA

Jak powtarzamy od jakiegoś czasu, ostatnie imponujące dane ekonomiczne wskazują na to, że USA nie znajduje się już w sytuacji zagrożenia kryzysem finansowym, a zatem drastyczne środki podejmowane w sprawie polityki pieniężnej nie są już uzasadnione.

Rynek wydaje się akceptować działania FED, a wzrost prawdopodobieństwa grudniowej podwyżki stóp procentowych szacowany jest na około 70%. Uważamy, że powinno ono być jeszcze wyższe, a biorąc pod uwagę brak globalnego kryzysu finansowego, wydaje nam się, że w trakcie następnego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku, które odbędzie się 16 grudnia, Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

PROGNOZA DLA DOLARA

Prognoza walutowa - euro i dolar
Ze względu na umocnienie się w ostatnim czasie dolara za sprawą znakomitych wyników opublikowanych w sprawozdaniu na temat zatrudnienia, zaktualizowaliśmy nasze prognozy krótkoterminowe dla tej waluty. Przewidujemy, że wartość dolara będzie nieznacznie wyższa niż początkowo zakładaliśmy.

Od dawna uważamy, że stopniowy wzrost stóp procentowych w USA powinien doprowadzić do trwałego umocnienia kursu dolara w stosunku do niemalże wszystkich głównych walut. Umocnienie dolara byłoby szczególnie widoczne w stosunku do euro z uwagi na działania Europejskiego Banku Centralnego (EBC), które w dalszym ciągu skierowane są na łagodzenie polityki pieniężnej.

  EUR/USD USD/PLN
2015 1,05 4,00
1 kw. 2016 1,02 4,02
2 kw. 2016 0,99 4,04
3 kw. 2016 0,98 4,08
2016 0,97 4,12
2017 0,95 4,21

Euro (EUR)

W ciągu ostatniego miesiąca Europejski Bank Centralny (EBC) wyraźnie wysunął na pierwszy plan różnice w postawach przyjmowanych w sprawie polityki pieniężnej w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Na ostatnim posiedzeniu Europejski Bank Centralny rozszerzył program luzowania ilościowego o 360 miliardów euro.

DRAGHI ZASKOCZYŁ

Ostatnie oświadczenia EBC w sprawie polityki pieniężnej, a także ogólne komentarze decydentów w ciągu ostatniego miesiąca, utrzymane były w bardzo łagodnym tonie. Prezes EBC Mario Draghi podkreślił znaczenie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu i inflacji przy stabilnym kursie euro, mającym wpływ na inflację bazową i prawdopodobnie będącym przyczyną utrzymywania się niskiej inflacji „w nieskończoność”.

Jednak 3 grudnia EBC zadecydował o obniżeniu stopy procentowej z poziomu -0.2% do -0.3%. Draghi ogłosił także przedłużenie programu skupu europejskich aktywów do marca 2017 roku. Mario Draghi zawiódł rynki, które oczekiwały bardziej agresywnych ruchów po stronie banku centralnego.

NIEKORZYSTNE DANE GOSPODARCZE

Kolejny etap luzowania ilościowego jest odpowiedzią Europejskiego Banku Centralnego na coraz bardziej rozczarowujące wynikami gospodarcze w strefie euro. Nie udało się podwyższyć inflacji, która w październiku utrzymywała się na tym samym poziomie, pomimo rozszerzonego programu skupu aktywów.

Także spowodowane sytuacją w Chinach spowolnienie wzrostu gospodarczego na rynkach wschodzących przyczynia się do osłabienia produkcji przemysłowej w strefie euro, w tym szczególnie niepokojącego spadku niemieckiej produkcji.

Ponadto poziom wzrost koniunktury pozostaje umiarkowany, a wzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. osiągnął niższy od spodziewanego poziom 0,3%.

  EUR/USD EUR/PLN
2015 1,05 4,20
1 kw. 2016 1,02 4,10
2 kw. 2016 0,99 4,00
3 kw. 2016 0,98 4,00
2016 0,97 4,00
2017 0,95 4,00

Autor:
Enrique Diaz - Alvarez
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ebury
Londyn, 08.12.2015 r.

Informacje zawarte w tej wiadomości służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są specyficzne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.