Angielskie terminy bankowe

Słownik podstawowych pojęć używanych przy korzystaniu z systemu bankowego w Wielkiej Brytanii.

Co to jest Sort Code i Account Number?

Account number (numer konta) – ośmiocyfrowy numer konta; kiedy przychodzisz do banku wpłacić gotówkę albo czek na swoje konto, lub przy przelewie internetowym ze swojego konta do odbiorcy przelewu potrzebny Ci jest właśnie ten numer i sort code.

Sort Code - sześciocyfrowy numer, zazwyczaj sformatowany jako trzy pary liczb rozdzielonych myślnikiem, na przykład 12-34-56. Identyfikuje zarówno bank jak i oddział w którym prowadzony jest rachunek. W niektórych przypadkach pierwsza para cyfr Sort Code określa jaki to bank, a w innych pierwsze dwie pary identyfikują sam bank.

Gdzie możesz znaleźć swój sort code i account number?

Możesz te numery znaleźć w następujących miejscach:

  • na przedniej stronie Twojej karty debetowej, zazwyczaj zaraz pod Twoją nazwą właściciela karty.
  • na wyciągach bankowych (bank statements)
  • nadrukowane komputerowo w dolnej części Twojego czeku
  • po zalogowaniu do swojego internetowego konta bankowego, zazwyczaj zaraz poniżej Twojej nazwy konta(account name)

We wszystkich tych miejscach Sort Code podawany jest najczęściej razem z Account Number w takim formacie:
00-00-00 00000000 (zera są przykładowe).

karta debetowa lloydsa

Na zdjęciu: Przykładowa karta debetowa: 1. sześciocyfrowy numer sort code, 2. ośmiocyfrowy numer Twojego konta

Jeśli chcesz wysłać pieniądze za granicę, zastanów się nad WISE . To doskonałe narzędzie do wysyłania i otrzymywania pieniędzy za granicą przy niskich opłatach - znacznie tańsze niż korzystanie z lokalnego banku. WISE oferuje również tzw. borderless account (konto bez granic). Usługa ta ma pomóc w rozliczaniu usług, w szczególności dla osób, otrzymujących płatności z różnych krajów na świecie (freelancerów). Borderless account umożliwia otwarcie wirtualnego konta w kilku walutach, które wygląda i działa jak konto w normalnym banku w danym kraju. Wysyłaj pieniądze po rzeczywistym kursie wymiany walut z WISE .

Inne terminy bankowe używane w Anglii

card number (nie mylić z account number) – szesnastocyfrowy numer karty, którego używasz do płacenia przez Internet czy telefon
card holder name – imie i nazwisko posiadacza karty, tak jak jest na karcie
direct debit – polecenie zapłaty
expiry date – data ważności karty
overdraft – debet na koncie
overdraft limit – dopuszczalny debet
PIN – Personal Identification Number, czyli numer którego używasz do wypłacania pieniędzy z bankomatu i do autoryzowania transakcji dokonywanych z użyciem karty w sklepie
security code – ostatnie trzy cyfry z paska na którym podpisujesz się na karcie

standing order – zlecenie stałe
be in credit – mieć dodatnie saldo na koncie bankowym
balance – stan konta, saldo
gross – brutto, całkowity
pay in - wpłacić
branch - filia, oddział banku
cash machine - bankomat
interest-free - nieoprocentowany
interest rate – stopa procentowa
policy – polisa
AER - Annual Equivalent Rate  - Roczna stopa zwrotu / wysokość oprocentowania w skali roku. AER pozwala porównać różne oferty bankowe. Pokazuje jak dużo odsetek będzie można zarobić, jeśli pozostawisz swoje oszczędności na rachunku przez cały rok. Odsetki są zwykle wypłacane na konto albo miesięcznie albo rocznie.
APR - Annual Percentage Rate - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  - Odsetki należne od tego, co pożyczyłeś dodaje się wraz z innymi opłatami (np. prowizje) i następnie wyraża jako roczna stopa oprocentowania. APR ułatwia porównanie rzeczywistych kosztów pożyczki, na przykład dla kredytów hipotecznych. APR uwzględnia wszystkie opłaty i należności stosowane do kredytu, a także płatności miesięcznych przez cały okres pożyczki.

arrangement fee - opłata na pokrycie kosztów administracji
arrears - zaległości - Pieniądze, które miały być zapłacone, ale nie zostały zapłacone. Gdy zalegasz z płatnościami, jesteś "in arrears".
assets - aktywa - Twoje pieniądze, nieruchomości, towary i tak dalej, które mają wartość finansową.
banker's draft - Weksel na bank (lub building society) w formie depozytu gotówkowego lub pieniędzy podjętych bezpośrednio z Twojego konta bankowego. Weksel jest bezpiecznym sposobem przyjmowania pieniędzy od kogoś, kogo się nie zna i gdzie gotówka jest niewygodna. Banker's draft są powszechnie wykorzystywane do dużych zakupów, takich jak domy i samochody.
base rate - Stopa bazowa - stopa procentowa, od której kredytodawca ustala stawki dla kredytów oraz produktów oszczędnościowych. Zazwyczaj na podstawie stopy bazowej ustalonej przez Bank Anglii.
capital - kapitał - Pieniądze, które zostały zainwestowane lub pożyczone (np. na zakup domu). Nie obejmują dochodów lub zysku, który można uzyskać z inwestycji, lub odsetek, które trzeba zapłacić od pożyczki lub kredytu hipotecznego.
CHAPS - Clearing House Automated Payment System - Jest to zautomatyzowany system płatności, który pozwala przesłać pieniądze z jednego rachunku na inny w tym samym dniu.
chip and PIN - Chip to procesor, który posiadają karty czipowe, a PIN to czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny. Kiedy płacisz w sklepie kartą chip and PIN, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła w klawiaturze zamiast podpisania pokwitowania. Kod PIN jest tym samym numerem, który trzeba użyć, aby wypłacić pieniądze w bankomacie.
cleared balance / cleared funds - obejmuje środki (czeki i środki pieniężne), które zakończyły cykl rozliczeniowy. Są to środki, którymi możesz dysponować, możesz je wypłacić lub przelać na inne konto. Cleared balance jest aktualizowany w ciągu dnia, gdy wykonujesz płatności do i ze swojego konta.
clearing cycle - Cykl rozliczeniowy - proces, który przechodzi czek kiedy wpłacasz go na swoje konto. Czek nie zostanie rozliczony (nie będzie cleared) jeśli, na przykład osoba, która dała ci go, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie.
credit card - Karta kredytowa - pozwala pożyczyć pieniądze, aby zapłacić za towary i usługi bez używania gotówki lub czeków.
credit balance - Ilość pieniędzy na koncie.
credit limit - limit kredytowy - Maksymalna kwota pieniędzy, które można pożyczyć.
debit card - Karta debetowa - pozwala płacić za towary i usługi bez użycia czeków lub gotówki. Pieniądze są pobierane bezpośrednio z rachunku bieżącego (nie pożyczane, jak w przypadku karty kredytowej). Niektóre karty debetowe mogą również służyć do zagwarantowania czeków.
debt - dług - Suma pieniędzy, które jesteś winien.
Direct Debit - polecenie zapłaty - Wskazówki od Ciebie dla Twojego banku lub dla building society, pozwalające komuś do podjęcia pieniędzy z Twojego konta. Polecenia zapłaty pozwalają płacić rachunki automatycznie z konta, na bieżąco.
discounted rate - Stałe oprocentowanie, które jest ustawione poniżej standardowej stawki zmiennej pożyczkodawcy, na dany okres czasu. Na koniec okresu wraca (np. kredyt hipoteczny) do zmiennej stopy pożyczkodawcy.
EAR - Effective Annual Rate - To jest kwota odsetek od dopuszczalnego kredytu w rachunku bieżącym (debetu) w ujęciu rocznym. W przeciwieństwie do APR nie obejmuje żadnych opłat lub należności.
Equity (w odniesieniu do Twojego majątku) - kapitał własny - Różnica między tym, ile Twój majątek jest wart, a saldem zaległych kredytów hipotecznych i innych zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
Equity release - odnosi się do różnych sposobów, w których można korzystać z domu do generowania dochodów. Chodzi o to, że można generować dochód z domu bez konieczności opuszczenia go.
ERTF - Exchange Rate Transaction Fee - Jest to opłata, którą płacisz gdy wypłacasz obcą walutę z bankomatu lub płacąc za coś w obcej walucie (np. gdy jesteś na wakacjach za granicą). Waluta obca przeliczana jest na funty szterlingi (stosując kurs banku) i za to dodaje się tą opłatę.
fixed-rate interest - Stopa procentowa, która pozostaje taka sama przez uzgodniony okres.
flexible mortgage - Elastyczny kredyt hipoteczny - kredyt hipoteczny, który pozwala na dokonanie nadpłaty i niedopłaty bez kary, i w niektórych przypadkach aby wziąć urlop od kredytu (płatności).
gross - brutto - Całość kwoty przed dokonaniem jakichkolwiek odliczeń (np. podatku lub opłaty).
gross interest rate - oprocentowanie brutto - Odsetki przed odjęciem podatku.
Insurance policy - Polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie
interest - odsetki - Kwota, którą zapłacisz gdy pożyczysz pieniądze. Jest wyrażana jako stopa procentowa w danym okresie czasu.
interest-free - nieoprocentowane - Nie naliczane są odsetki od pożyczonych pieniędzy.
interest-only mortgages - Kredyt, w którym spłacasz tylko oprocentowanie. Wysokość kapitału, który jesteś winien nadal jest taka sama przez cały okres kredytu hipotecznego i powinna być zwrócona na koniec okresu kredytu.
interest rate - stopa procentowa - Procent odsetek od kwoty, którą można pożyczyć.
investment - inwestycja - Coś, w czym można ulokować pieniądze dla uzyskania dochodu w przyszłości (np. konto oszczędnościowe) lub zyskać na wartości, tak że można to sprzedać później za wyższą cenę (np. dom).
loan - pożyczka
lifetime mortgage - Pożyczka dla 60 - cio latków pod zastaw domu, której nie musisz spłacać do dnia, kiedy umrzesz lub pójdziesz do zakładu opieki.
mortgage - kredyt hipoteczny - Kredyt, dzięki któremu możesz kupić nieruchomość. Intstytucja udzielająca takiego kredytu  ma pewne prawa, w tym prawo do sprzedaży nieruchomości, jeśli nie spłacasz kredytu.
net - Kwota po dokonaniu potrąceń (na przykład podatku lub opłaty).
net interest rate - oprocentowanie netto - Stopa oprocentowania po odjęciu stawki podatku dochodowego.
nominal annual rate - roczna stopa nominalna - Stopa procentowa, która miałyby zastosowanie, jeśli odsetki nie zostały dodane każdego roku i gdyby nie było inflacji.
overdraft - Kredyt w rachunku bieżącym.
overpayment - nadpłata
p.a. - "per annum", co znaczy "każdego roku"
payment holiday - wakacje od płatności - Okres jednego lub więcej miesięcy, kiedy nie spłacasz pożyczki lub kredytu hipotecznego, choć nadal naliczane są odsetki w tym czasie.
rate - Stawka procentowa pobierana przez pożyczkodawcę.
Remortgage - Zamiana kredytu hipotecznego na nowy (u tego samego lub innego pożyczkodawcy) bez  konieczności przeprowadzki. Można użyć w ten sposób nowego kredytu hipotecznego do spłaty starego kredytu hipotecznego.
repayment method - sposób spłaty - Sposób, w jaki kredyt hipoteczny jest spłacany. Dwie główne metody spłaty to "same odsetki (interest only)" i "spłata (repayment)".
repayment mortgage - Kredyt gdzie spłaca się część kapitału oraz odsetki co miesiąc. Zaległa kwota jest stopniowo zmniejszana.
return - Uzyskany profit - zysk, np. z inwestycji.
share - Udział w posiadaniu, np. w spółce, w majątku.
share certificate - Pokazuje ilość udziałów.
share dealing - Proces kupna i sprzedaży udziałów (akcji).
standing order - Metoda regularnego dokonywania płatności bezpośrednio z konta bankowego - zlecenie stałe. Jest to stała kwota i musisz poinformować bank kiedy ma zacząć i przestać ją płacić.
stock - Inne określenie na udział, akcje (share).
transaction - transakcja - Za każdym razem kiedy wpłacasz lub podejmujesz pieniądze z konta, to się nazywa transakcja.
Wise Borderless - dzięki tej usłudze otrzymujesz dane międzynarodowego konta bankowego, aby otrzymywać płatności z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii oraz krajów strefy euro - i bez dodatkowych opłat dla żadnej ze stron. Usługa ta ma pomóc w rozliczaniu usług, w szczególności dla osób, otrzymujących płatności z różnych krajów na świecie (freelancerów).
unarranged borrowing - nieuzgodniony kredyt - Saldo debetu w rachunku bieżącym, które jest wyższe niż uzgodnione z bankiem lub towarzystwem budowlanym.
uncleared balance - Ilość pieniędzy na koncie łącznie z wszystkimi nierozliczonymi pozycjami na koncie, wpłatami i wypłatami w ciągu dnia.
underpayment - niedopłata
variable-rate interest - odsetki o zmiennym oprocentowaniu - Oprocentowanie, które płacisz za pożyczkę lub kredyt hipoteczny, i które rośnie i spada mniej więcej zgodne z podanym indeksem, według stopy bazowej ustalanej przez Bank Anglii.