Numer karty, kod CVC, CVC2, CVV2, Expires End, Valid Thru - jeśli właśnie otrzymałeś nową kartę debetową (Debit Card) lub nigdy nie używałeś jej wcześniej, możesz się zastanawiać co oznaczają te wszystkie numery widoczne na niej. Spróbujemy to wyjaśnić.

Numer karty (card number)

numer karty bankowej

Numer karty, jest to 16-cyfrowy numer na przedniej stronie karty debetowej, o który jesteś proszony gdy kupujesz coś w internecie. Numer karty podajesz podczas zakupów przez internet płacąc kartą debetową, wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i CVC.Kod CVC - numer weryfikacyjny karty

kod CVV2 CVC

Skrót CVC oznacza Card Verification Code. Czasami spotykaną nazwą jest też CSC Card Security Code (Kod bezpieczeństwa karty). Jest to ostatni trzycyfrowy numer widoczny na pasku podpisu z drugiej strony karty debetowej/kredytowej. Ostatnie trzy numery są zwykle oddzielone od reszty, aby go nieco wyróżnić.

Nazwy tego kodu mogą się różnić w zależności od organizacji wydającej kartę:

  • MasterCard - CVC2 - card validation code

  • Visa - CVV2 - card verification value

  • American Express – CID albo "unique card code"
Sort code na karcie

sort code na karcie

Sort code można znaleźć z przodu karty, na samym jej dole. Możesz zauważyć, że nawet gdy otrzymasz nową kartę, sort code pozostaje ten sam. To dlatego, że twój sort code jest jak adres danego oddziału banku. Jeśli zmienisz swój oddział banku, sort code też się zmieni.

Numer konta (account number)

Numer konta na karcie

Numer konta to zbiór cyfr znajdujących się obok numeru sort code. Jest to zazwyczaj 8-cyfrowy numer podany bez spacji. Twój numer konta jest unikalnym numerem, który jest przypisany do Twojego rachunku bankowego.

Data ważności karty (termin ważności karty)

data ważności karty

Data końca / wygaśnięcia  EXPIRES END  i / lub początku VALID FROM  ważności karty zazwyczaj znajduje się gdzieś w pobliżu dolnej części na przedniej stronie karty. Zazwyczaj daty te są wyraźnie oznaczone. Na kartach niektórych banków może być podana tylko data końca ważności karty. Obowiązującym formatem jest zapis MM/YY (miesiąc/rok) (niekiedy też poprzedzony słowami VALID THRU).

Data ważności karty płatniczej jest często potrzebna podczas zakupów online.

Tuż przed datą końca ważności karty debetowej bank zazwyczaj wysyła nową kartę. Jeśli nie, należy się skontaktować i poprosić o nową.

Do czego te wszystkie numery są wykorzystywane?

Twój sort code i account number jest potrzebny do wpłat na Twoje konto bankowe przelewem elektronicznym, np. wpłaty Twojej pensji.

Numer karty, nazwisko, adres, data ważności karty i CVC może być używany do autoryzacji płatności z konta - na przykład, jeśli kupisz buty ze strony internetowej, lub bilet lotniczy przez stronę internetową.

Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś podać te dane na danej stronie, nie rób tego. Skontaktuj się ze swoim bankiem i zapytaj, czy uważają że to jest bezpieczne, lub zbadaj reputację firmy w Google lub w innej wyszukiwarce.

Artykuł ten przede wszystkim poświęcony jest kartom debetowym (Debit Card) popularnych dużych banków. Karty kredytowe mogą się mniej lub bardziej różnić.

Anatomia numeru karty kredytowej Visa Natwest

Anatomia numeru karty kredytowej Visa Natwest

Chociaż numer karty kredytowej może wydawać się losowym ciągiem cyfr, w rzeczywistości zawiera dużą ilość cennych danych na temat karty, które można wykorzystać do celów weryfikacji.

Cyfra 1 - MII
Pierwsza cyfra karty jest znana jako cyfra MII (Major Industry Identifier) i wskazuje organizację płatniczą (4,5 i 6 zarezerwowano dla banków, a np. 1 i 2 dla linii lotniczych). W tym przypadku MII z cyfrą 4 wskazuje, że jest to karta Visa.

Cyfry 1-6 - IIN / BIN
Pierwsze sześć cyfr numeru karty, w tym MII, nazywa się IIN (Issuer Identification Number) lub BIN (Bank Identification Number). Ta sekwencja jednoznacznie identyfikuje bank, który wydał kartę. W tym przypadku numer IIN 475751 wskazuje, że ta karta została wydana przez Natwest w Wielkiej Brytanii.

Cyfry 7-15 - numer konta (account number)
Cyfry 7–15 numeru karty kredytowej zawierają główny numer konta lub numer PAN (Permanent Account Number) nadany przez bank w celu jednoznacznego zidentyfikowania posiadacza rachunku. Te 8 cyfr to najważniejsza część numeru karty płatniczej.

Cyfra 16 - cyfra kontrolna (check digit)
Ostatnia cyfra numeru karty (w większości przypadków 16. cyfra) to cyfra kontrolna, która jest obliczana poprzez zastosowanie wzoru matematycznego zwanego algorytmem Luhna. Chociaż tak naprawdę nie jest częścią samego numeru konta, cyfra kontrolna jest niezbędna, aby umożliwić łatwą weryfikację numerów kart i wykrywanie literówek, brakujących cyfr itp.

źródło: https://www.creditcardvalidator.org/country/gb-united-kingdom

Kod CVC/CVV na kartach American Express

kod CID na karcie AmEx

Karty American Express mają inne kody CVC od pozostałych kart. W przypadku kart American Express kod nazywa się CID i znajduje się na awersie karty z prawej strony. To czterocyfrowy kod.