Amerykańskie i europejskie indeksy w pierwszym kwartale – powrót korporacyjnego optymizmu?

stock exchange

Spółki amerykańskie reprezentowane w indeksie S&P 500 notowały wyniki lepsze od oczekiwań; tymczasem w europejskim indeksie Stoxx 600 również jest poprawa, ale niejednorodna (najgorzej wypadły spółki z Polski)

Streszczenie

• Spółki z amerykańskiego indeksu S&P 500 nadal przewyższały oczekiwania, co doprowadziło do najwyższego wzrostu zysków rok do roku od 2. kwartału 2022 roku. Pomimo mieszanych prognoz na kolejny kwartał, analitycy nadal przewidują wzrost zysków o +11% w 2024 roku. 

• W Europie wyniki są mniej optymistyczne, ale wykazują oznaki poprawy, a pozytywna dynamika sugeruje, że wzrost zysków o +5% w 2024 r. będzie możliwy. 

• Sektor finansowy jest jedynym sektorem, który nadal odnotowuje dodatni roczny wzrost zysków i przychodów w Europie.

• Wyniki spółek europejskich ze Stoxx 600 są bardzo zróżnicowane w podziale na kraje: analitycy spodziewają się dodatniego wzrostu zysków w pierwszym kwartale firm z siedmiu na 15 krajów reprezentowanych w indeksie STOXX 600. Przewiduje się, że (reprezentowane w indeksie) spółki z Portugalii (+92,0%) i Hiszpanii (+20,5%) odnotują najwyższe roczne stopy wzrostu zysków, podczas gdy te z Polski (-27,1%) i Austrii (-18,6%) odnotują najniższy wzrost.

• Pomimo tych ogólnie zachęcających sygnałów płynących z obydwu indeksów, obecna reaktywność rynku i koncentracja zysków wskazują na podwyższone ryzyko skupione wokół kilku spółek i ich wysokich wycen (w skrócie: niewielki podzbiór megakorporacji napędza wyniki całego rynku), co może prowadzić do asymetrycznych negatywnych reakcji na złe wiadomości.

W pierwszym kwartale 2024 r. spółki z indeksu S&P 500 odnotowały najwyższy wzrost zysków rok do roku (+7,6%) od drugiego kwartału 2022 r. i najwyższy wzrost przychodów (+3,7%) od czwartego kwartału 2022 r., wprowadzając na rynki nową dawkę korporacyjnego optymizmu. W miarę jak sezon wyników za I kwartał dobiega końca, około 77% spółek z indeksu S&P 500 przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, a 60% przekroczyło szacunki dotyczące przychodów. Marże zysku również wykazały pozytywne trendy, osiągając poziom o 11,7% wyższy niż w poprzednim kwartale i odrobinę powyżej pięcioletniej średniej. Ten stały wzrost rentowności nadal podkreśla siłę efektywności operacyjnej amerykańskich spółek i ich zdolność do poruszania się w obecnym środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym. Niemniej jednak, same spółki wydają się mniej optymistyczne w odniesieniu do trwającego kwartału, a ponad połowa z nich wydała negatywne prognozy EPS. W opinii Allianz Trade analitycy pozostają jednak optymistyczni w odniesieniu do całego roku, prognozując stopę wzrostu zysków na poziomie ~11%.

Zobacz:  Paradygmaty ekonomiczne i wpływ ich zmian na rynki finansowe

Reakcje rynku na zaskakujące wyniki finansowe były większe niż przeciętnie. Spółki informujące o pozytywnych niespodziankach w zyskach odnotowały średni wzrost cen o +1%, podczas gdy te informujące o negatywnych niespodziankach odnotowały średni spadek cen o -3%. Różnica ta podkreśla wrażliwość rynku na wyniki finansowe w stosunku do oczekiwań, która jest zaostrzana przez napięte wyceny panujące na rynkach amerykańskich, co prowadzi do asymetrycznej funkcji reakcji na pozytywne i negatywne wiadomości. Aby umieścić to w kontekście, terminowy 12-miesięczny wskaźnik ceny do zysków dla S&P 500 wynosi obecnie 20,8, co jest poziomem zbliżonym do rajdu akcji z lat 2000 i 2020.  

Usługi (tele)komunikacyjne znalazły się na szczycie tabeli z najwyższym wzrostem zysków rok do roku na poziomie +34%, ale był on napędzany głównie przez Alphabet i Meta. Pomijając te dwie kluczowe spółki, z wyliczeń Allianz Trade wynika, że wzrost w sektorze spadłby znacząco do +2%. Sektor usług użyteczności publicznej odnotował drugą najwyższą stopę wzrostu zysków (+33%), pomimo utrzymującej się presji na przychody. Na kolejnym miejscu uplasował się sektor dóbr konsumenckich (+24,5%), głównie za sprawą spółki Amazon. Bez Amazona stopa wzrostu spadłaby do +2,4% rocznie. Sektor technologiczny odnotował wzrost o 23,6%, do czego w dużej mierze przyczyniła się spółka NVIDIA. Po czerwonej stronie sezonu wyników, sektory opieki zdrowotnej i energii odnotowały znaczące spadki o -25,4%, a następnie materiały podstawowe o -20,6%.

Zobacz:  Przyspieszenie transformacji cyfrowej w finansach. Tradycyjne procesy biznesowe są skazane na porażkę

Po drugiej stronie Atlantyku optymizm jest umiarkowany, ale widać oznaki poprawy fundamentów. Do tej pory raporty przedstawiło około 90% spółek, z czego około 60% przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, a 50% przekroczyło szacunki dotyczące przychodów. Chociaż ogólne wyniki pozostają ujemne, wskazują one, że indeks Stoxx 600 nabiera rozpędu po trzech kwartałach znacznego ujemnego rocznego wzrostu zysków i przychodów. Oczekuje się, że w I kwartale spółki odnotują -2% wzrost zysków rok do roku i -4% wzrost przychodów, co będzie najwyższym wynikiem od I kwartału 2023 r., zbliżając się do dodatniego progu zysków i przychodów. Ponadto dodatnie kwartalne zyski i wzrost przychodów sugerują, że prognozowany wzrost zysków o około 5% w 2024 r. może być wykonalny, pod warunkiem, że nie wystąpią czynniki egzogeniczne zakłócające obecny trend. Ostatecznie ta przewidywana poprawa bilansu i odporność uzasadniają stosunkowo niewielką różnicę w wynikach między akcjami amerykańskimi i europejskimi.

Pomimo tych słabych, ale zachęcających wyników, sezon zysków w Europie był nierówny w poszczególnych krajach. Analitycy spodziewają się dodatniego wzrostu zysków w pierwszym kwartale w siedmiu z 15 krajów reprezentowanych w indeksie STOXX 600. Przewiduje się, że (reprezentowane w indeksie) spółki z Portugalii (+92,0%) i Hiszpanii (+20,5%) odnotują najwyższe roczne stopy wzrostu zysków, podczas gdy te z Polski (-27,1%) i Austrii (-18,6%) odnotują najniższy wzrost. Patrząc w przyszłość, przewidujemy, że ożywienie gospodarcze w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat wesprze główne gospodarki, takie jak Niemcy i Francja, w osiągnięciu dodatniej dynamiki wzrostu zysków i przychodów. To z kolei powinno pomóc w poprawie ogólnych fundamentów indeksów akcji, doprowadzając je do bardziej stabilnych i komfortowych poziomów.

Zobacz:  Ścieżka kariery - kilka powodów, dla których warto ją wyznaczać

Sektor finansowy jest jedynym sektorem, który nadal odnotowuje dodatni roczny wzrost zysków i przychodów w Europie. Wszystkie pozostałe sektory wykazały ujemną górną lub dolną linię. Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwać można, że trzy z dziesięciu sektorów w indeksie wykażą lepsze zyski w porównaniu z 1. kwartałem 2023 roku. Wiodący sektor użyteczności publicznej może pochwalić się najwyższą stopą wzrostu zysków (+18,2%), podczas gdy sektor nieruchomości ma mieć najsłabszy wzrost (-31,9%). Pomimo tego, że większość sektorów odnotowała ujemne zyski, duże europejskie spółki (tj. GRANOLAS) nadal osiągają dobre wyniki, napędzając wzrost szerokich europejskich indeksów, podobnie jak w USA.

Wskaźniki rewizji zysków rosną, a analitycy są coraz bardziej przekonani o kontynuacji dynamiki zysków i przychodów obserwowanej w 1. kwartale. Ta pozytywna prognoza jest zgodna z naszymi szacunkami wzrostu zysków opartymi na danych makroekonomicznych i wspiera oczekiwane wyniki kapitałowe w 2024 roku na poziomie około +10% zarówno dla rynków europejskich, jak i amerykańskich. Sezon wyników finansowych uwypuklił jednak rosnące ryzyko koncentracji na rynkach akcji, zarówno pod względem cenowym, jak i fundamentalnym, przy czym niewielki podzbiór megakorporacji napędza wyniki całego rynku. Podkreśla to asymetryczną reakcję uczestników rynku na negatywne wiadomości, przy czym niekorzystne wydarzenia są sprzedawane trzykrotnie intensywniej niż pozytywne, co z kolei świadczy o napiętych wycenach i prawdopodobnie zbyt optymistycznych oczekiwaniach dotyczących wyników rynku akcji.

źródło: Allianz Trade