Młodzi Polacy zainteresowani wyjazdem do pracy za granicę. Kuszą ich wyższe zarobki

money euro note

Wzrasta zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicę. Chętnych jest niemal o 30% więcej niż przed pandemią. Według raportu opublikowanego przez OTTO Work Force, wśród osób zdecydowanych na wyjazd przeważają osoby młode (72%) ze średnim lub z wyższym wykształceniem. Dla 77% ankietowanych główną motywacją są wyższe zarobki.

Polski rynek pracy mierzy się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronowirusa. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1% i utrzymała się na tym samym poziomie co w lipcu. Według najnowszych prognoz na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie między 7,1 a 8%.

Jak ostatecznie będzie kształtowała się polska gospodarka i rynek pracy pokażą dopiero najbliższe miesiące. Niepewność rynkową potęguje bowiem obawa o drugą falę epidemii. Aktualna sytuacja tym bardziej wpływa na wzrost zainteresowania młodych Polaków pracą za granicą. Wyjazdom młodych ludzi sprzyjają zdalne formy nauczania wprowadzone na uczelniach wyższych. Młodzi ludzie mają możliwość szukać pracy z dala od miejsca zamieszkania, kierując się korzyściami ekonomicznymi w większym stopniu niż przed pandemią.

Zobacz:  Zakup Porsche na firmę po okazyjnej cenie i automatyczny domiar akcyzy

Kto wyjeżdża do pracy za granicę?

Według raportu wydanego przez OTTO Work Force, największą grupę wyjeżdzających do pracy za granicę stanowią osoby stosunkowo młode. Zdecydowana większość to pracownicy w wieku od 18 do 25 lat (45%) oraz od 26 do 35 lat (27%). Kolejną grupę stanowią osoby w wieku od 36 do 50 lat (22%) oraz powyżej 50 lat (6%). Do pracy tymczasowej w Holandii najczęściej wyjeżdżają mężczyźni (67%), posiadający średnie wykształcenie (72%).

“Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd.  Spowodowane jest to głównie chęcią odrobienia strat finansowych wynikających z redukcji miejsc pracy lub obniżki wynagrodzenia. Istotną grupę wśród wyjeżdżających stanowią studenci, którzy dzięki zajęciom w trybie online mogą pogodzić naukę z pracą zarobkową. Wielu z nich przedłużyło pracę wakacyjną ze względu na brak konieczności powrotu do Polski na studia” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Zobacz:  Sztuczna inteligencja dopasuje oferty pracy do konkretnego kandydata

77% Polaków wyjeżdża dla wyższych zarobków

Według raportu OTTO Work Force główną motywacją Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę są uwarunkowania ekonomiczne. 77% badanych wskazało, że do wyjazdu zachęcają ich wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Spośród respondentów aż 33% wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

Raport: https://cloud.ottoworkforce.pl/index.php/s/3wtqkLpqLRqmTRz


Spółka OTTO Work Force powstała w roku 2000 i z biegiem lat stała się jedną z największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy w Europie. Firma OTTO obecnie jest jednym z liderów zatrudnienia w Europie Środkowo Wschodniej, a także w Holandii i Niemczech. OTTO wierzy w europejski rynek pracy bez granic i stawia na internalizację, innowację i okazywanie szacunku imigrantom zarobkowym. Grupa OTTO posiada sieć biur w Holandii, Niemczech, Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Słowacji, Czechach, Rumunii, Ukrainie Mołdawii oraz na Węgrzech. Każdego dnia ponad 20 000 pracowników tymczasowych pracuje w Europie za pośrednictwem OTTO. Od 2018 r. firma OTTO rozpoczęła strategiczną współpracę z globalną grupą HR „OUTSOURCING Inc.” z łącznym przychodem ponad 2 mld euro.