Praca w Niemczech a obowiązujące ograniczenia

reichstag 1358937 1280

W dobie pandemii koronawirusa tysiące ludzi straciło lub w najbliższym czasie straci pracę. Tylko w kwietniu liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła o niemal 60 tysięcy osób[1]. Jak wynika z raportu „Monitor Rynku Pracy” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad, w tej chwili ponad ¼ pracowników poważnie obawia się zwolnienia[2]. W poszukiwaniach nowego miejsca zatrudnienia najlepiej wziąć pod uwagę różne możliwości – jedną z nich może być wyjazd do pracy zagranicę.

Godne wynagrodzenie w trudnym czasie

O potencjale rynku pracy danego kraju dobrze świadczy poziom zamożności jego społeczeństwa. Myśląc o zatrudnieniu poza Polską, warto skupić się na państwach, w których co do zasady będziemy mogli otrzymać wyższe wynagrodzenie niż nad Wisłą, a jednocześnie nie będziemy musieli szukać zatrudnienia zbyt daleko. Z tych względów, dobrym pomysłem może być rozważenie pracy w Niemczech. Ten ponad 80 milionowy kraj dysponuje nie tylko ogromnym, chłonnym rynkiem pracy, ale też przy stawce minimalnej, wynoszącej 9,35 euro brutto za godzinę[3] (około 42,50 zł), oferuje godne zarobki. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, gwarantuje ono również równy dostęp do zatrudnienia obywatelom wszystkich innych państw należących do wspólnoty.

Zobacz:  Minimalne wynagrodzenie - o ile wzrośnie?

W Niemczech, mimo kryzysu, wysoki popyt na pracowników występuje obecnie m.in. w rolnictwie – do prac sezonowych potrzeba nawet kilkuset tysięcy ludzi. Kolejne dziesiątki tysięcy poszukiwane są w sektorze handlu detalicznego oraz branży e-commerce[4]. Z kolei, jak informuje Niemiecki Związek Pielęgniarek (DPV), jeszcze przed koronakryzysem, brakowało nawet 200 tys. pracowników w szpitalach, opiece ambulatoryjnej i domach spokojnej starości. Zapotrzebowanie na kolejne 100-200 tysięcy pracowników[5] dotyczy również branży opiekuńczej, w ramach pracy polegającej na bezpośredniej opiece nad seniorami w ich domach.

Praca za Odrą a obowiązujące ograniczenia

W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących tego kto, kiedy i w jakim celu może przekraczać granicę polsko-niemiecką. Wbrew pojawiającym się opiniom, przekraczanie granic jest możliwe, choć istnieją pewne ograniczenia np. związane z wyjazdami w celach turystycznych czy w odwiedziny. Co najważniejsze, pod pewnymi warunkami, każdy obywatel Polski może wjechać do Niemiec i może z Niemiec wyjechać.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech, każdy obywatel naszego kraju może przekroczyć granicę polsko-niemiecką, posiadając przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), o ile posiada istotny powód. Takim powodem jest wyjazd do pracy[6].

Zobacz:  8 sposobów na home office

Od 10 kwietnia osoby wjeżdżające do Niemiec objęte są obowiązkową, 14-dniową kwarantanną, w czasie której muszą pozostać w domu, a wjazd do tego kraju muszą zgłosić miejscowym władzom. Od wyżej wymienionych przepisów obowiązują jednak wyjątki, które dotyczą m.in. osób pracujących w branży transportowej, medycznej czy opiekuńczej, a także pracowników przyjeżdżających do pracy w Niemczech codziennie lub co 5 dni[7]. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest szybkie znalezienie zatrudnienia bez konieczności pozostawania w trwającej aż dwa tygodnie izolacji.

Z przepisów obowiązujących w Niemczech wynika, że działalność opiekunek i opiekunów z Polski jest możliwa bez odbycia kwarantanny, po wykazaniu, że opieka nad seniorem jest niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej bądź jest wyrazem wsparcia osoby wymagającej szczególnej troski. Osoby starsze, którym pomagają opiekunowie, zaliczają się do tej grupy, zaś opiekunowie otrzymują od nas komplet dokumentów, które to potwierdzają – wyjaśnia Karolina Mejger-MazurkiewiczDyrektor Wykonawczy w Promedica24.

Należy pamiętać, że w Niemczech, podobnie jak w Polsce, funkcjonują w tej chwili pewne ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Wyjścia na zewnątrz możliwe są tylko pojedynczo lub w  parach, należy też zachowywać minimum 1,5 metrowy dystans od innych osób. We wszystkich niemieckich landach obowiązuje też nakaz zakrywania ust i nosa w sklepach i środkach transportu publicznego[8].

Zobacz:  Ceny żywności będą nadal rosnąć

Co po powrocie do Polski?

Każdy obywatel naszego kraju, wracający z Niemiec, może przekroczyć granicę niemiecko-polską. Od 4 maja zniesiono obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób, które przekraczają wewnętrzną granicę unijną z państwem sąsiadującym i robią to w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych. Oznacza to, że niemalże każdy polski pracownik przyjeżdżający z Niemiec do Polski, po wykazaniu, że w Niemczech przebywał w celu zarobkowym, może być zwolniony z tego obostrzenia[9].

Zniesienie obowiązku kwarantanny jest z jednej strony wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracowników przygranicznych, którzy przed wprowadzeniem ograniczeń codziennie przekraczali granicę polsko-niemiecką w celach zarobkowych, z drugiej zaś sporym ułatwieniem dla tych osób, które pracują na terenie Niemiec w systemie kontraktowym lub sezonowo. Jest to również szansa dla tysięcy ludzi, którzy w najbliższym czasie staną przed dylematem związanym z poszukiwaniem nowego miejsca pracy.


  • [1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-w-Polsce-wyzsze-niz-rok-wczesniej-Koniec-pewnej-epoki-7877819.html
  • [2] http://info.randstad.pl/monitor-rynku-pracy-39?_ga=2.133215054.1753001859.1588775582-1787616115.1588775582
  • [3] https://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn/mindestlohn-2020-was-aendert-sich-in-2020
  • [4] https://www.rnd.de/politik/wegen-corona-diese-branchen-suchen-dringend-arbeitskrafte-R4GOLK4WZFB37F4JZVTI3WNY3I.html
  • [5] https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-der-pflege-ein-notstand-dramatischen-ausmasses-16698027.html
  • [6] https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech
  • [7] Tamże
  • [8] Tamże
  • [9] http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf