Prognozy: mocny wzrost aktywności gospodarczej w trzecim kwartale z perspektywą spowolnienia pod koniec roku

produkcja fabryka

Dane o aktywności gospodarczej za okres lipiec-sierpień wskazują na dynamiczne odbicie produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W trzecim kwartale oczekiwany jest ich wzrost odpowiednio o 17% i 15% w porównaniu z ubiegłym kwartałem. Przewidywany jest też nieco łagodniejszy spadek produkcji budowlanej w ujęciu kwartalnym o ok. 7% – wynika z najnowszej prognozy ekspertów z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas.

W sierpniu produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym zwiększyła się trzeci miesiąc z rzędu o 1,5%. W porównaniu do lipca br. produkcja wyrównana sezonowo była wyższa o 0,6%. Zakładając, że poziom produkcji we wrześniu będzie zbliżony do sierpniowego, można oczekiwać, że w trzecim kwartale produkcja będzie wyższa o 17% kw/kw. Dla porównania w drugim kwartale mieliśmy do czynienia z jej spadkiem o 15% kw/kw.

Odbicie przemysłu ma między innymi związek z wyższym popytem zagranicznym i poprawiającą się sytuacją w handlu światowym. Słabnące tempo dynamiki w handlu światowym może się jednak przełożyć na wolniejsze ożywienie gospodarcze w kolejnych kwartałach.

Zobacz:  Poziom moralności finansowej Polaków pogarsza się

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 0,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a w stosunku do lipca br. po wyeliminowaniu czynników sezonowych – podniosła się zaledwie o 0,2% Stopniowe wyhamowywanie dynamiki ma związek z mniejszym wpływem popytu odroczonego, który po okresie zamrożenia gospodarczego był głównym motorem wzrostu dla wielu branż. Niemniej jednak eksperci Banku BNP Paribas spodziewają się, że w całym trzecim kwartale sprzedaż będzie o 15% wyższa kw/kw w porównaniu ze spadkiem o ponad 10% kw/kw odnotowanym w drugim kwartale.

Obecnie sprzedaż detaliczna wskazuje na powrót wydatków konsumpcyjnych do poziomu zbliżonego do ubiegłego roku. Jednak w perspektywie kolejnych miesięcy relatywnie niska skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych może hamować dalsze tempo ożywienia w gospodarce.

Produkcja budowlana, która w okresie zamrożenia utrzymała się na przyzwoitym poziomie, odnotowuje obecnie znaczne spowolnienie. Sierpień był piątym miesiącem z rzędu, w którym była ona mniejsza niż w ubiegłym roku – tym razem zmniejszyła się o ponad 12%. Analitycy Banku BNP Paribas spodziewają się, że w trzecim kwartale produkcja budowlana po wyeliminowaniu czynników sezonowych zmniejszy się o 6,9% kw/kw wobec spadku o 7,5% kw/kw w drugim kwartale.

Zobacz:  GPW chce przyciągać również technologiczne start-upy z całego regionu

Słabsze dane były powiązane z jednej strony z możliwym opóźnionym wpływem pandemii (m.in. mniejsza liczba pozwoleń na budowę) jak i niższą dynamiką napływu funduszy unijnych w związku z kończącą się perspektywą finansową 2014-2020.

Dane o aktywności gospodarczej za okres lipiec–sierpień wskazują na wzrost realnego PKB w trzecim kwartale o 4-5% kw/kw. Nie obejmują one jednak sektora usług, który po okresie lockdownu najprawdopodobniej odnotował bardzo wyraźny wzrost aktywności. W efekcie eksperci Banku podtrzymują swoją prognozę przedstawioną w niedawnym raporcie „Główne sektory gospodarcze: nowa rzeczywistość po zniesieniu obostrzeń”. Oczekują, że PKB w ujęciu kwartalnym zwiększy się o około 6% w trzecim kwartale oraz o około 0,5-1% w czwartym kwartale, natomiast w ujęciu rocznym w ostatnich trzech miesiącach br. spadek PKB wyniesie około 3%.

źródło: Bank BNP Paribas