Ryczałt ratunkiem dla polskich przedsiębiorców?

biznes business calculator

Podatek liniowy jest jedną z najpopularniejszych form opodatkowania wybieranych przez polskich przedsiębiorców, także tych osiągających wysokie dochody. Decydując się na podatek na zasadach ogólnych można było zastosować kwotę zmniejszającą podatek, rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub skorzystać z ulg podatkowych. Wprowadzenie Polskiego Ładu sprawiło jednak, że wielu przedsiębiorców ponownie zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy należałoby sprawdzić, które odliczenia nam przysługują, rozważyć dostępne możliwości i dopiero wtedy zdecydować się na zmianę formy opodatkowania na liniową. Podatek na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy wiążą się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Obowiązek ten daje także prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co przekłada się następnie na obniżenie wysokości podatku, który firma musiała przekazać fiskusowi.

Zobacz:  Dlaczego nie warto i jak nie bać się inflacji?

Polski Ład spowodował jednak, że podatek liniowy stał się obciążeniem dla wielu przedsiębiorców. Zmiany dotyczą także składki zdrowotnej, która ma wynosić 4,9% od dochodu, jednak z zastrzeżeniem, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku – komentuje Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Z kolei ryczałt charakteryzuje się dużą liczbą dostępnych stawek podatku. Wybierając tę formę będziemy zobowiązani, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, odprowadzać podatek w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17%.

Należy jednak pamiętać, że przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania, dodatkowo nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu. Nie zrobią tego osoby, które:

  • w poprzednim roku podatkowym osiągnęły z działalności przychód wyższy od 2 mln euro,
  • uzyskały przychody wyłącznie z działalności spółki, a suma przychodu wspólników przekroczyła 2 mln euro.
Zobacz:  Epidemia koronawirusa a gospodarki w 2020 roku

Wprowadzenie Polskiego Ładu spowodowało, że system podatkowy w Polsce stał się jeszcze bardziej skomplikowany. Co się zmieniło? W przypadku ryczałtu obniżona została część stawek, np. dla pracowników branży IT, którym obniżono stawkę do 12%, a inżynierom do 14%. W przypadku składek zdrowotnych w dalszym ciągu jest to 9% podstawy wymiaru, jednak podstawa wymiaru tej składki uzależniona jest teraz od przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności.

Tym samym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się bardziej opłacalną formą opodatkowania, dlatego warto dokładnie przeliczyć, czy nie przejść na ten rodzaj rozliczania.