Dobre Praktyki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nadchodzą duże zmiany!

GPW Warsaw Stock Exchange

1 lipca 2021 roku w życie wchodzi nowa edycja Dobrych Praktyk. Spółki notowane na Rynku Głównym GPW, otrzymały zalecenia większej aktywności w kwestiach ESG, w tym CSR i zrównoważonego rozwoju. Niewykluczone są zmiany w zarządach największych z nich.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021) kładą znaczny akcent na raportowanie pozafinansowe. Od dziś wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi spółki powinny w oficjalnych sprawozdaniach uwzględniać czynniki ESG (Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Ład Korporacyjny).

Ważne zmiany zajdą także w organach spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych: zalecany jest udział kobiet w zarządzie na poziomie min. 30%. Zasady wynagradzania pracowników powinny być równe dla kobiet i mężczyzn. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej – w obszarach płci, kierunku wykształcenia, wieku oraz stażu zawodowego.

Zobacz:  W co opłaca się inwestować Polakom?

Co gwarantują zapisy Dobrych Praktyk?

– Dzięki Dobrym Praktykom i raportowaniu, inwestorzy, Klienci i opinia publiczna będą wiedzieli, czy spółki dbają o ich przestrzeganie. W przypadku różnorodności, skorzysta na tym cała organizacja, sprzyja ona bowiem kreatywności i rozwojowi. Realizowanie założeń Dobrych Praktyk to także dobry przykład dla innych, mniejszych organizacji – mówi Victoria Iwanowska, organizatorka Kongresu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, podczas którego liderzy rynku dzielili się wiedzą ze spółkami, stojącymi przed wyzwaniem wprowadzenia nowych zasad.

Kto oceni sposób wypełniania regulacji przez firmy?

Odpowiadać za to będzie Giełda Papierów Wartościowych. Jakość składanych raportów również będzie weryfikowana – w oparciu o zasadę „comply or explain” („stosuj lub wyjaśnij”).

W jaki sposób raportować?

1 lipca po raz pierwszy pojawi się na stronie GPW nowe narzędzie wizualizacyjne. Będzie ono mierzyć zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach. Możliwe będzie filtrowanie i analiza spółek pod kątem stosowania Dobrych Praktyk.

Zobacz:  Bitcoin – bańka, która może w każdej chwili pęknąć

Pomocą w raportowaniu posłuży platforma SmallStepMatters.com. Oferuje ona narzędzia, dzięki którym łatwiej jest stawiać małe kroki na rzecz odpowiedzialnego biznesu. To narzędzie jest dostępne dla wszystkich firm w Polsce, ale specjalnie dla spółek giełdowych została wprowadzona nowa funkcja tworząca automatycznie dane do raportowania zgodnie z nowymi zasadami Dobrych Praktyk. Większym spółkom platforma pomoże w zebraniu rozmaitych inicjatyw w całej organizacji, a mniejsze spółki, o niższym budżecie, czy też na początku drogi, „poprowadzi za rączkę” oraz dostarczy gotowy materiał do raportowania.

Giełda chce umożliwić zarówno ekspertom i analitykom, jak też inwestorom, akcjonariuszom oraz mediom przeglądanie oświadczeń spółek oraz porównywanie w różnych wariantach. Teraz te informacje będą jawne, Nowe Dobre Praktyki mają odzwierciedlać europejskie trendy i regulacje w obszarze corporate governance.

Zobacz:  Pandemia może posłużyć za pretekst do ograniczania praw i wolności

– Realizując aspekty związane z ESG, wierzymy, że pozyskamy nowych inwestorów długoterminowych, ale również Klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój. To nowy i szybko rozwijający się sposób zarządzania – na gorąco komentowała Joanna Gorczyca z PZU. Te słowa padły podczas Kongresu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, który odbył się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2021 r.

Dobre Praktyki zostały zebrane pod patronatem GPW. W ich tworzeniu brali udział eksperci, przedstawiciele inwestorów i instytucje kapitałowe. Od dziś nowym regułom w spółkach będą się przyglądać GPW, akcjonariusze oraz media, a korzystać z wprowadzonych zmian będą także pracownicy tych firm oraz konsumenci.