Nowe zasady upadłości konsumenckiej

coins finanse

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że od stycznia do grudnia 2019 roku upadłość konsumencką ogłosiło 7 117 osób. Oznacza to wzrost o 20,91% w stosunku do 2018 r. To rekordowa liczba – w 2018 roku takich upadłości było nieco ponad 6,5 tys., a w 2017 roku – ok. 5,5 tys.

Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w 2019 miała 16 lat, a najstarsza 94, a średnia wieku to 52 lata dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,18% i 60-69 – 20,88%.

Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 1581 osób, śląskim 875 osób i kujawsko-pomorskim 737 osób.

Czy dzięki nowelizacji prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca 2020 r.  może wzrosnąć ilość ogłoszonych upadłości, bo upadłość konsumencka będzie ogłaszana każdemu, kto popadł w stan niewypłacalności, bez względu na przyczynę?

 Tak, myślę, że w 2020 roku liczba osób, które złożą wnioski o upadłość konsumencką i ogłoszą upadłość będzie dwukrotnie większa niż w 2019 roku. i zbliży się do 20 000 upadłości. Obecnie tylko co drugi wniosek złożony o upadłość kończy się jej ogłoszeniem – mówi  radca prawny Anna Bufnal, specjalista od upadłości konsumenckiej.

Zobacz:  Model pracy zdalnej zostanie na dłużej

– Sam fakt wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie jedynie zweryfikowaniem okoliczności, że dana osoba nie jest w stanie na bieżąco obsługiwać wymagalnych zobowiązań ii zostaje otwarte postępowanie upadłościowe – tłumaczy prawnik z Kancelarii A.Bufnal.

Najważniejsze ZMIANY:

– Bankructwo będą mogli ogłosić również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją.

– Przyczyna zadłużenia będzie badana dopiero PO ogłoszeniu upadłości, co ma usprawnić całą procedurę,

– Sprawy w sądzie będą trwały znacznie krócej!

– Więcej formalności. W formularzu konieczne będzie wskazanie m.in. nr NIP, jeżeli był dłużnikowi nadany w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku, informacji o przychodach i kosztach utrzymania, czy oświadczenia o prawdziwości danych.

–  Decyzje o ogłoszeniu upadłości  będą podejmowane na sam koniec całego postępowania upadłościowego, czyli również po przekazaniu informacji przez wierzycieli.

Zobacz:  Dedolaryzacja rezerw walutowych? Nie tak szybko

– Wierzyciele będą mieli większy wpływ na postępowanie, a ich prawa będą w większej mierze zabezpieczone.

– Dopiero PO ustaleniu przyczyn upadłości zostanie podany HARMONOGRAM SPŁAT   (w zależności  od powodu niewypłacalności: świadomej lub nieświadomej). 

Nowe przepisy uproszczą procedurę ogłoszenia upadłości, ALE będzie to dopiero otwarcie właściwego postępowania upadłościowego, podczas którego sąd zbada, czy dłużnik doprowadził do tego

1. Umyślnie/świadomie

Jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, musi spłacać swoje zobowiązania od 36 miesięcy do  7 lat.

CZY

2. Nieumyślnie/nieświadomie.    

– Osoby, które ogłaszą upadłość z przyczyn niezależnych, czyli np. ze względu na chorobę czy utratę pracy, będą miały na spłatę 36 miesięcy.

–  Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, – będzie można CAŁKOWICIE UMORZYĆ DŁUG!

Zobacz:  Kolejna podwyżka stóp procentowych stała się faktem. Co to oznacza w praktyce?

– NOWOŚĆ: będzie możliwość ogłoszenia upadłości układowej, czyli zatwierdzenia układu wypracowanego z wierzycielami także dla osób , które nie są przedsiębiorcami!

– O upadłość konsumencką będą mogły starać się także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymają  one również ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami.

– Dla samozatrudnionych ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być o tyle korzystne, że obecnie upadłość mogą ogłosić na tych samych warunkach co spółki, ale w wielu przypadkach nie jest to możliwe z powodu niewystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania.

– Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o upadłość w uproszczonej procedurze – bez sędziego-komisarza. Ma to pozwolić odciążyć sądy od obsługi najprostszych spraw.

– Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania dłużnika wydzielana będzie kwota odpowiadająca przeciętnemu dwuletniemu czynszowi za najem w tej samej miejscowości.