Giełda: wolumeny na rynku IPO spadły o połowę

finance finanse inwestowanie

Liczba transakcji IPO spadła o 54% w skali globalnej, a wpływy z transakcji o 65% w ujęciu rok do roku w drugim kwartale 2022 r. – wynika z raportu EY Global IPO Trends. Niepewność na rynkach nie będzie sprzyjała debiutom w kolejnych miesiącach. Sektor technologii utrzymał pozycję lidera w zakresie wolumenu transakcji, ale wartościowo został zdetronizowany przez energetykę i to powinno się utrzymać w najbliższym czasie. ESG wyrasta na kluczowy czynnik wspierający wyceny debiutantów.

Po ubiegłorocznych rekordach na światowym i polskim rynku debiutów giełdowych (Initial Public Offering – IPO), kolejne miesiące obecnego roku pokazują wyraźny odwrót firm od giełdy w 2022 r. na większości głównych rynków. Spadki z początku roku pogłębiły się w drugim kwartale 2022 r. – wynika z najnowszej edycji raportu EY Global IPO Trends.

W drugim kwartale 2022 r. na globalnym rynku IPO odnotowano 305 transakcji, które przyniosły 40,6 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 54% i 65% w ujęciu rocznym. Od początku 2022 r. na światowym rynku IPO odnotowano 630 transakcji o wartości 95,4 mld USD, co oznacza spadek odpowiednio o 46% i 58% w ujęciu rok do roku.

– Zwiększona zmienność spowodowana napięciami geopolitycznymi i czynnikami makroekonomicznymi, spadające wyceny i słabe notowania akcji giełdowych debiutantów sprawiły, że kolejne tego typu transakcje zostały odłożone w czasie w trakcie trwania tego kwartału – mówi Anna Zaremba, Partnerka EY Polska, CFO Consulting, odpowiedzialna za rynek IPO.

Zobacz:  Mur runął, ale różnice zostały, czyli płacowy podział Niemiec

Inwestorzy wracają do postaw

W regionie obu Ameryk przeprowadzono 41 transakcji w drugim kwartale 2022 r., pozyskując 2,5 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 73% i 95% w ujęciu rok do roku. Region Azji i Pacyfiku odnotował 181 transakcji IPO, pozyskując w drugim kwartale 23,3 mld USD wpływów, co oznacza spadek o 37% rok do roku w przypadku wolumenu i 42% w zakresie wpływów. W regionie EMEIA odnotowano 83 transakcje i pozyskano 14,8 mld USD wpływów w drugim kwartale 2022 r., co oznacza spadek rok do roku odpowiednio o 62% i 44%.

W Europie przeprowadzono 43 IPO o wartości 1,51 mld USD w drugim kwartale 2022 r. wobec 166 IPO o wartości 22,9 mld USD w tym samym okresie rok wcześniej.

Żadna spółka nie zdecydowała się w drugim kwartale na debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszym kwartale 2022 r. na rynku głównym zadebiutowały jedynie spółki z NewConnect, które nie są uwzględnione w metodologii przyjętej w raporcie EY.

– Inwestorzy są teraz bardziej selektywni, w obliczu ograniczonej płynności na rynkach i znacznego spadku cen akcji wielu spółek tzw. nowej gospodarki, które weszły na giełdę w ciągu ostatnich dwóch lat. Obserwujemy ponowną koncentrację na fundamentach spółek, zamiast na planach rozwoju i prognozach wzrostu, patrząc m.in. na zrównoważone zyski i wolne przepływy pieniężne – mówi Anna Zaremba.

Zobacz:  Fundusze emerytalne: OFE odrobiły większość strat z marca

Energetyka zdetronizowała technologię

10 największych IPO pod względem uzyskanych wpływów przyniosło łącznie 40 mld USD, przy czym trzy z czterech największych transakcji zostały przeprowadzone w sektorze energetycznym, który zastąpił sektor technologiczny w roli branży pozyskującej najwięcej funduszy drogą IPO. Sektor technologiczny nadal pozostaje liderem pod względem liczby transakcji, ale średnia wielkość transakcji IPO spadła z 293 mln USD do 137 mln USD, podczas gdy sektor energetyczny wyprzedził go pod względem przychodów, a średnia wielkość transakcji wzrosła ze 191 mln USD do 680 mln USD rok do roku.

Wraz z gwałtownym spadkiem globalnej aktywności IPO nastąpił znaczny spadek aktywności transgranicznej, na co wpływ miała presja geopolityczna i polityka poszczególnych rządów dotycząca podejścia do notowań zagranicznych.

Niepewne perspektywy

Geopolityczne zawirowania sprawiły, że wiele debiutów giełdowych o potencjalnie wysokiej wartości zaplanowanych na pierwszą połowę 2022 roku zostało odłożonych w czasie. Czekają one jednak w kolejce na bardziej stabilne otoczenie makroekonomiczne, poprawę stóp zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym oraz zmniejszenie się post-pandemicznych obostrzeń, które wciąż wpływają na globalne podróże i powiązane z nimi sektory.

Zobacz:  Jak daleko jesteśmy od tzw. ścieżki greckiej?

Branże które obecnie cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów, powinny utrzymać swoją pozycję w kolejnych miesiącach. Sektor technologiczny prawdopodobnie pozostanie numerem jeden pod względem liczby transakcji. Sektor energetyczny powinien utrzymać przejętą właśnie pałeczkę lidera pod względem wpływów z transakcji IPO – w związku z większym naciskiem na odnawialne źródła energii oraz w obliczu rosnących cen ropy naftowej.

– ESG będzie nadal kluczowym zagadnieniem dla inwestorów i kandydatów na IPO, niezależnie od reprezentowanego sektora gospodarki. W miarę nasilania się globalnych zmian klimatycznych i ograniczeń w dostawach energii, spółki, które włączyły ESG do swoich podstawowych wartości biznesowych i działań, powinny przyciągnąć więcej inwestorów i uzyskać wyższą wycenę – mówi Magdalena Warpas, Partner, Doradztwo Strategiczne i Transakcyjne, EY Polska.

O badaniu

Dane zaprezentowane w opracowaniu EY Global IPO Trends pochodzą od firm Dealogic i EY, o ile nie stwierdzono inaczej. Drugi kwartał 2022 roku obejmuje dane o przeprowadzonych debiutach giełdowych w okresie 01.04.2022 do 14.06.2022, plus transakcje spodziewane do końca czerwca 2022 roku. Raport globalny nie obejmuje debiutów opartych o special purpose acquisition company (SPAC); na poziomie Polski statystyki nie uwzględniają przejść z NewConnect, o ile nie stwierdzono inaczej.